Πολιτική Απορρήτου – Προσωπικά Δεδομένα

Το www.katsourishome.gr αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της προστασίας προσωπικών δεδομένων του χρήστη/πελάτη όσο και των δεδομένων των ηλεκτρονικών του συναλλαγών. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα και τις συναλλαγές του χρήστη/πελάτη είναι ασφαλή και απόρρητα. Με γνώμονα την μέγιστη δυνατή ασφάλεια των παραπάνω δεδομένων λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση κάνοντας χρήση πλέον σύγχρονων και προηγμένων μέσων.
Η εταιρεία μας εναρμονίζεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και με το εφαρμοστέο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο και δεσμεύεται ως προς την τήρηση τους.
Η παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρει όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και των πελατών μας. Η συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με στόχο να διευκολύνουμε την επικοινωνία με εσας και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή αγοραστική εμπειρία.  

Είδος προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου είναι αναλυτικά το ονοματεπώνυμό, το email (ηλεκτρονική διεύθυνση), ο αριθμός του τηλεφώνου, η διεύθυνση παράδοσης και ΤΚ , η διεύθυνση χρέωσης, στοιχεία σύνδεσης (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης) προσωπικές προτιμήσεις προϊόντα προς μελλοντική αγορά και cookies. Σε περίπτωση που επιθυμείτε τιμολόγιο αντί για απόδειξη συλλέγουμε επιπλέον και ΑΦΜ και ΔΟΥ.
Δικαιώματα χρήστη πελάτη όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα
Ο χρήστης-πελάτης  έχει τα ακόλουθα δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά του δεδομένα:
1)δικαίωμα πρόσβασης  στα προσωπικά του δεδομένα
2) δικαίωμα  διόρθωσης και επαλήθευσης της ακρίβειας και της πληρότητας των δεδομένων του
3)το δικαίωμα στην λήθη που σημαίνει ότι μπορεί να ζητήσει την διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων  εφόσον συντρέχει νόμιμος λόγος σύμφωνα με τον Κανονισμό, δηλ.:
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους τα έχει συλλέξει ή επεξεργαστεί η Εταιρεία·
Ανακαλείτε την συγκατάθεση που είχατε δώσει για την επεξεργασία των προσωπκών σας δεδομένων και η Εταιρεία δεν έχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία τους·
Έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία σύμφωνα με τον Κανονισμό και η δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή εναντιώνεστε σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής
Προώθησης, περιλαμβανομένης της Κατάρτισης Προφίλ·
4. Τα δεδομένα σας υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία·
Τα δεδομένα σας πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με σχετική νομική υποχρέωση της Εταιρείας.
Διαθέτει επίσης
4) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και είμαστε υποχρεωμένοι να ικανοποιήσουμε το αίτημα αυτό όταν ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
5)Δικαίωμα στην φορητότητα δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθούν τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς σε κάποιον άλλον οργανισμό.
6)Δικαίωμα εναντίωσης – έχετε το δικαίωμα εναντίωσης σε επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
7)Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης – όπου η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων σας, είναι η “Συγκατάθεση”, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή.
Επικοινωνώντας  μαζί μας τηλεφωνικά στο 2521026404 είτε με email στο info@katsourishome.gr μπορείτε να ικανοποίησετε οποίο από τα παραπάνω αιτήματα επιθυμείτε.
Η διαδικασία για την επεξεργασία οποιαδήποτε αιτήματος αφορά τα παραπάνω δικαιώματα είναι η εξής. Θα αξιολογήσουμε το αίτημά  και θα σας απαντήσουμε σχετικά για την πρόοδό του (έγκριση αιτήματος, μερική έγκριση αιτήματος, απόρριψη αιτήματος) το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός ενός μήνα από την υποβολή του. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος σας εννοείται ότι θα υπάρχει αντίστοιχη αιτιολογία. Αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες ή έχουν δυσανάλογες τεχνικές συνέπειες, διακινδυνεύουν την ιδιωτικότητα ενδέχεται να απορρίπτονται.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ 
Είναι η πολιτική μας να διατηρούμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές ελαχιστοποίησης των δεδομένων και περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης. Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της πελατειακής μας σχέσης.  Επιπλέον, ευθυγραμμίζουμε τη διατήρηση των δεδομένων σας με πιθανές διαφοροποιήσεις που προκύπτουν από την άσκηση των δικαιωμάτων προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων
Όσον αφορά την  αποκάλυψη  προσωπικών δεδομένων σε τρίτους σας εγγυόμαστε ότι δεν θα εκχωρήσουμε, αποκαλύψουμε ή ενοικιάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιοδήποτε τρίτο κατά τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Η εταιρία μας διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η εταιρία αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.
Τα  δεδομένα μεταβιβάζονται μόνο σε συνεργαζόμενες εταιρείες με την δική μας που παρέχουν υπηρεσίες με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού και εξατομικευμένων προσφορών. Επίσης, τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται σε  συνεργαζόμενες  με εμάς επιχειρήσεις έχοντας στόχο  τόσο την αξιολόγηση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών όσο και των προϊόντων και υπηρεσιών μας. Επιπλέον για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης πώλησης διαβιβάζονται δεδομένα σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η εκτέλεση μέρους της σύμβασης όπως για παράδειγμα μεταφορικές εταιρίες. Τέλος, δίνεται πρόσβαση στα δεδομένα σε ανεξάρτητους παρόχους υπηρεσιών που έχουν κατασκευάσει τον ιστότοπό μας(www.katsourishome.gr) , καθώς και σε αυτούς που μας παρέχουν τεχνική υποστήριξη ή και φιλοξενία για την λειτουργία του ιστότοπου.
Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί οι τρίτοι/ανεξάρτητοι από εμάς πάροχοι υπηρεσιών δεν θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά για τις παρεχόμενες για τις οποίες είναι συμβατικά δεσμευμένοι. Οι συμβάσεις μας με όλους τους παραπάνω αναφερόμενους τρίτους παροχους υπηρεσιών περιλαμβάνουν την συμμόρφωση  με τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται από την νομοθεσία και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους του διαβιβάστηκαν. Τέλος, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους μόνο αν έχουμε εγγραφή εξουσιοδότηση από εσας ή ειμαστε υποχρεωμένοι να αποκαλύψουμε ή να μοιραστούμε βάσει δικαστικής απόφασης ή απόφασης δημόσιας αρχής, δηλαδή εφόσον απαιτείτε συμμόρφωση με οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική υποχρέωση.

Ασφάλεια δεδομένων
Πρωταρχικός μας στόχος είναι η προστασία των χρηστών/πελατών μας  από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Πιο ειδικά Κρυπτογραφούμε τη μεταφορά δεδομένων από και προς τον ιστότοπο με τη χρήση SSL. Ελέγχουμε  τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα. Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο στο προσωπικό της εταιρίας μας  και σε συνεργαζόμενους φορείς που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για να παρέχουν υπηρεσίες προς εμάς. Ο τρόπος με τον οποίον διασφαλίζονται τα δεδομένα σας αναφορικά με αυτούς  αναφέρονται ρητά στην παρούσα δήλωση απορρήτου (προηγουμένη παράγραφος).
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι τα  προϊόντα που προσφέρουμε, απευθύνονται αποκλειστικά για αγορά από ενήλικες και όχι από παιδιά ή ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Σε μια τέτοια περίπτωση, δηλαδή οι ανήλικοι χρήστες κάτω των 16, μπορούν να χρησιμοποιούν  την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Χρήση cookies
Ένα «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μεταφορτώνεται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο και επιτρέπει στον ιστότοπο να αποκτά ορισμένες πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης, όπως οι προτιμήσεις σας. Σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν βλάβες τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αρχεία που αυτοί διατηρούν. Θεωρούμε προς όφελος σας  να γνωρίζετε ποιά είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας και για ποιούς λόγους αυτά χρησιμοποιούνται. Οι δύο βασικές κατηγορίες cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι τα απολύτως απαραίτητα cookies και τα cookies τρίτων:
 Α) Απολύτως απαραίτητα cookies Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε σ’ αυτήν και να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας, όπως καλάθι αγορών ή ηλεκτρονική πληρωμή, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν
Β) Cookies τρίτων :Τα cookies τρίτων περιλαμβάνουν τα cookies απόδοσης, λειτουργικότητας, και προώθησης/στόχευσης.
Γ) Cookies απόδοσης: συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιές σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας μιας ιστοσελίδας
Cookies λειτουργικότητας: επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνετε (όπως το όνομα χρήστη ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε) και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν υπηρεσίες που έχεις ζητήσει, όπως συνομιλία στο chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμα και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την περιήγηση σας καθώς και τη δραστηριότητα σου σε άλλες ιστοσελίδες.
Cookies προώθησης/στόχευσης: χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης ή προσφορών, για να περιορίσουν τον αριθμό της προβαλλόμενης διαφήμισης, καθώς και για να βοηθήσουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση των ιστότοπων που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθοριστούν τα πιο αποτελεσματικά ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ,  και να επιβραβευτούν εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν στον ιστότοπό μας.
Ενημερώσεις στην παρούσα πολιτική :Η εταιρεία δύναται να τροποποιήσει ή ενημερώσει την παρούσα πολιτική για οποιονδήποτε λόγο ( συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλαγών στο εφαρμοστέο Δίκαιο και στις ερμηνείες αποφάσεων και εντολών σχετικά με αυτό.), παρέχοντας τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Υπεύθυνος για την Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε σχέση με την παρούσα πολιτική απορρήτου είναι η εταιρεία με διακριτικό τίτλο  AΦΟΙ ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΟΕ και με έδρα την Δραμα ( 19ης Μαιου 68) ΑΦΜ:800608029.

Επικοινωνήστε μαζί μας αν έχετε απορίες σχετικά με την παρούσα ενημέρωση στην εξής διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@katsourishome.gr